Algemene Toernooi Bepalingen Robocup Junior 2018

 1.  Inschrijving:
  1.  Elk team moet individueel ingeschreven worden, ongeacht of ze op dezelfde school zitten.
  2.  Van elk team moet aangeven worden van welke klas/groepen de leerlingen in zitten (zie indelingen).
  3.  Bij elk team, moet de contactgegevens van een volwassenen contactpersoon ingeschreven worden.
  4.  De contactpersoon kan een begeleider of docent van het team zijn.
  5.  Meerdere teams mogen dezelfde contactpersoon hebben.
  6. De deadline voor het inschrijven voor de RoboCup Junior is 1 maart 2018  15 maart 2018
 2. Team Indeling (toegevoegd op 21/12/17):
  1. Voor de onderdelen Soccer 1:1 en Rescue groene veld, mag de team uit maximaal  4 leden bestaan.
  2. Voor het onderdeel OnStage (dansen), mag de team uit maximaal 5 leden bestaan.
  3. De bovengrens voor de leeftijden van de teamleden is 19 jaar.
  4. Er is geen leeftijdsondergrens, wat betekend dat iedereen even oud of jonger dan 19 jaar met de RoboCup Junior mag meedoen.
 3. Inschrijfgeld:
  1.  Er is een afgesproken bedrag per team dat aan de RoboCup Junior betaald moet worden als inschrijfgeld (100 euro per team)
  2.  Zijn er meerdere teams die per school aangemeld zijn, dan geld er voor de tweede team en de daarna volgende een gereduceerd bedrag (75 euro per team)
  3.  Na de inschrijving op de website, ontvangen de contactpersonen de betaalgegevens in een aparte, individuele gerichte, berichtgeving.
  4.  De inschrijving per team is pas officieel als er aan de inschrijfgeld voldaan is.
 4. Voorbereiding
  1. De teamleden moeten voor de competitie, de laatste versie van de reglementen goed doornemen.
  2.  Voor alle drie onderdelen, moeten de teamleden de deelnemende robots zelf gemaakt en geprogrammeerd hebben.
  3.  Volwassen begeleiders van de teams mogen alleen een adviserende rol hebben in de voorbereidingen van de RoboCup Junior.
  4.  De volwassen begeleiders mogen niet direct helpen met het bouwen en het programmeren van de deelnemende robot van de competitie.
 5. Afmelding:
  1.  Het afmelden van een team kan nog tot 7 dagen voor wedstrijddag zonder gevolgen. De deadline voor de afmelding van RoboCup 2018 is dus 31 maart 2018.
  2.  Indien een team op tijd is afgemeld, zal de contributie terugbetaald worden zonder gevolgen.
  3.  Als de team binnen de 7 dagen voordat de competitie begint, zich alsnog afmeldt, moeten ze verplicht (telefonisch) contact opnemen met de RoboCup commissie  met uitleg. Als de reden voor de afmelding voldoende is (bepaald na discussie met de RoboCup Commissie), dan kan de contributie alsnog terug betaald worden.
  4. Bij geen gehoor en het niet op komen dagen op de competitie dag zelf, zal de contributie niet terug betaald worden.
 6. Op de dag zelf:
  1.  In het geval van te veel aanmeldingen, heeft de wedstrijdleiding het recht om de onderdelen op te splitsen in meerdere leeftijdscategorieën, gebaseerd op het oudste lid van het team.
  2. De teamleden dienen zich respectvol te gedragen in hun omgang met wedstrijdleiding en scheidsrechters.
  3.  De begeleiding van de teams of supporters, mogen niet bemoeien met de wedstrijd van de zijlijn. De kinderen dienen zelf te communiceren met de scheidsrechters en wedstrijdleiding.
  4.  Van kleine meningsverschillen wordt er verwacht dat het opgelost te worden samen met de scheidsrechters.
  5.  In het geval van grote meningsverschillen, kan de wedstrijdleiding van de desbetreffende onderdeel erbij worden gehaald.
  6.  Zorg dat de teamleden geen robotonderdelen of vuilnis achter laten op locatie