Welkom bij RobocupJunior

Nieuwsbrief 2010/2011 nr3
Onderwerp: Nieuwsbrief 2010/2011 nr3
Verzenddatum: 0000-00-00 00:00:00
Mail nr #: 14
Inhoud:
Robocup Nieuwsbrief

Nieuwsbrief RCJr 2010/2011 nummer 3

Inschrijvingen en wedstrijdschema

De indelingen in leeftijdscategorieën voor PO, VO en VB zoals we die hanteren bij de inschrijving zijn bedoeld om leerlingen uit lagere klassen niet te laten spelen tegen meer ervaren leerlingen uit hogere klassen. Maar als er voor een klasse maar 3 teams of minder hebben ingeschreven kunnen we daar geen goede competitie voor opzetten en worden die teams samengevoegd met andere teams. Dat leidt tot de volgende indeling in groepen:

Discipline PO VO VB Tot Oefenronde Ronde 1/2 Finale Prijsuitreiking
Dansen 3 9 12 11:00 – 12:10 13:00 – 14:10 15:00
Rescue 8 33 2 43 10:30 – 11:25 11:40 – 12:35

12:50 – 13:45

14:00 – 14:55 15:30
Arena 6 7 13 11:00 – 11:55 12:15 – 13:10 13:30 – 14:25 15:30
Voetbal 1:1 2 9 2 13 10:00 – 15:20 16:00
Voetbal 2:2 3 4 7 10:00 – 15:00 16:00
Totaal 11 62 15 88

Dat leidt dus tot een samenvoeging van alle dansteams en ook tot een samenvoeging van de voetbal 1:1 en 2:2 teams omdat er te weinig deelnemers zijn in sommige groepen. Voor de Arena geldt dat we hier uitsluitend op WK niveau spelen, waarbij alleen de categorie boven de 14 jaar voorkomt. Dus alleen voor Rescue hebben we een aparte PO categorie.

We zullen dit jaar alle wedstrijden laten plaatsvinden in de theaterzaal, zodat bezoekers niet meer naar andere verdiepingen van NEMO hoeven te gaan om daar de wedstrijden te volgen.

Verdere stappen

Medio maart zullen de facturen voor het inschrijfgeld worden verstuurd. De betaling van het inschrijfgeld dient vóór 15 april op de rekening van RoboCup Junior te zijn gestort. Opzeggen van de inschrijving is na 15 april niet meer mogelijk.

Ook RoboCup Junior wordt geconfronteerd met de gevolgen van de crisis. Enkele van onze sponsors hebben afgehaakt en onze overige sponsors hebben in enkele gevallen hun bijdrage verlaagd. Het gevolg is dat de kosten voor het organiseren van de kampioenschappen op 28 mei ook moeten worden verminderd. De schoolteams wordt gevraagd om zelf voor teamkleding zorg te dragen. De jury die ook de danswedstrijden beoordeelt zal de kleding van alle deelnemende teams beoordelen en er zal een aparte beker beschikbaar zijn voor het team met de leukste teamkleding. Daarnaast moeten deelnemers zelf hun lunch verzorgen of kan van te voren een lunchbon worden besteld, waarmee in NEMO een lunchpakket kan worden gekocht. U hoort daar later meer over.

Procedure op 28 mei

De procedure op 28 mei in NEMO is als volgt:

09:00 Aankomst teams en opening balie in ontvangsthal NEMO

09:30 Teams naar binnen in Glazen Balzaal

10:00 Start wedstrijden Voetbal 1:1 en Voetbal 2:2

10:30 Start oefenronde Rescue, de wedstrijden beginnen om 11.40 uur

11:00 Start oefenrondes Dansen en Rescue Arena. De wedstrijden Dansen beginnen om 13.00 uur en de wedstrijden Rescue Arena beginnen om 12.15 uur.

De prijsuitreiking vindt plaats per type wedstrijd. We beginnen om 15:00 met de prijsuitreiking voor Dansen, gevolgd door Rescue. De prijsuitreiking voor Voetbal is als laatste aan de beurt.

Lesmateriaal en Spelregels

Er is nieuw lesmateriaal voor de doorlopende leerlijn voor leerlingen tot 15 jaar beschikbaar en is te vinden in de download sectie van de website www.robocupjunior.nl

Alle spelregels voor 2011 staan inmiddels op de site. De spelregels zijn afgestemd op de wereldkampioenschappen en worden jaarlijks aangepast op basis van de ervaringen op het WK. Ieder jaar worden de regels verder aangescherpt om ongewenste situaties te vermijden en tevens om het kennisniveau van de deelnemers te verhogen. Zo is het gebruik van de nieuwe gepulste bal al in 2009 voorgesteld maar wordt nu in 2011 doorgevoerd. Bij de Rescue Arena zijn in 2010 belangrijke veranderingen doorgevoerd, waardoor in 2011 weinig zal veranderen. Bij Dansen is in 2010 de scheiding tussen Demo en Theater doorgevoerd, die we in Nederland in 2011 dus ook gaan introduceren. Dit laatste is met name gedaan om leerlingen die zich meer aangetrokken voelen tot het creatieve en artistieke deel van de danswedstrijd extra mogelijkheden te geven.

De spelregels worden gepubliceerd in het Engels. Er is een verkorte vertaling beschikbaar van de belangrijkste punten uit de spelregels, maar de originele Engelse spelregels zijn de officiële regels die gebruikt worden.

Cursussen

Er is binnenkort een nieuwe versie van RoboPAL beschikbaar waarin een aantal problemen zijn opgelost en er nieuw lesmateriaal is opgenomen voor Level 1 (PO). Dit materiaal is ook te vinden op de website en zodra de nieuwe versie 4.3 gereed is, zal deze ook op de website geplaatst worden.

Daarnaast zijn er speciale cursussen voor docenten en leerlingen die mee willen doen met RoboCup Junior. Deze cursussen duren een halve dag en worden gegeven in NEMO. De toegangsprijs van 20 Euro pp met een maximum van 250 geeft ook toegang tot NEMO. Op verzoek zijn ook andere data mogelijk.

Meer informatie over de cursussen en het cursusmateriaal is te vinden op de site van RoboCup Junior (www.robocupjunior.nl) of op de site van de Its Academy (www.itsacademy.nl), kijk onder ItsLabs Robotica).

Nr Datum Locatie Cursus Opm
6 23-3 NEMO RoboCup
7 30-3 VU RoboCup Docenten 1 inschrijving
8 6-4 VU NLT Docenten Java 1 inschrijving
9 13-4 VU Master Class RoboCup
10 20-4 NEMO RoboCup

[SUBSCRIPTIONS]