Algemene Toernooi Bepalingen Robocup Junior

Inschrijving:

 •  Elk team moet individueel ingeschreven worden, ongeacht of ze wel of niet op dezelfde school zitten;
 •  Van elk team moet aangeven worden in welke klas/groep de oudste leerling van het team zit (zie indelingen);
 •  Bij elk team moeten de contactgegevens van een volwassenen contactpersoon ingeschreven worden;
 •  Deze contactpersoon kan een begeleider of docent van het team zijn;
 •  Meerdere teams mogen dezelfde contactpersoon hebben;
 •  De scholen van de deelnemende teams moeten in Nederland geregistreerd staan;
 • De deadline voor het inschrijven voor de RoboCup Junior is twee weken voor het evenement;

Team Indeling:

 • Het team uit maximaal 5 leden bestaan;
 • De bovengrens voor de leeftijden van de teamleden is 19 jaar;
 • Er is geen leeftijdsondergrens, wat betekent dat iedereen van 19 jaar of jonger met de RoboCup Junior competitie mag meedoen.

Inschrijfgeld:

 •  Er is een afgesproken bedrag per team dat aan de RoboCup Junior betaald moet worden als inschrijfgeld (€100 per team);
 •  Zijn er meerdere teams die per school aangemeld zijn, dan geldt er voor de tweede team en de daarna volgende een gereduceerd bedrag (€75 per team);
 •  De inschrijving per team is pas officieel als er aan de inschrijfgelden is voldaan;
 • Bij inschrijvingen tot 1 maart wordt een korting van 50% berekend.

Voorbereiding:

 • Wij vragen de teamleden vóór aanvang van de competitie de laatste versie van de reglementen goed door te nemen;
 •  Voor alle vier onderdelen moeten de teamleden de deelnemende robots zelf gemaakt en geprogrammeerd hebben;
 •  Volwassen begeleiders van de teams mogen alleen een adviserende rol hebben in de voorbereidingen van de RoboCup Junior;
 •  De volwassen begeleiders mogen niet direct helpen met het bouwen en het programmeren van de deelnemende robot voor de competitie.

Afmelding:

 •  Het afmelden van een team kan nog tot 7 dagen voor wedstrijddag zonder gevolgen;
 •  Indien een team op tijd is afgemeld, zal de contributie terugbetaald worden;
 •  Als het team binnen de 7 dagen voordat de competitie begint zich alsnog afmeldt, moeten ze verplicht (telefonisch) contact opnemen met de organisatie van de RoboCup Junior met uitleg voor deze afmelding. Als de reden voor de afmelding voldoende is (dit wordt bepaald door de organisatie van de RoboCup Junior), dan kan de contributie alsnog terugbetaald worden;
 • Bij geen gehoor en het niet op komen dagen op de competitie dag zelf, zal de contributie niet terug betaald worden;
 • Het afmelden gaat via dezelfde website als waar het team aangemeld is.

Op de dag zelf:

 •  In het geval van te veel aanmeldingen, heeft de wedstrijdleiding het recht om de onderdelen op te splitsen in meerdere leeftijdscategorieën, gebaseerd op het oudste lid van het team;
 • De teamleden dienen zich respectvol te gedragen in hun omgang met wedstrijdleiding en scheidsrechters;
 •  De begeleiding van de teams of supporters mogen niet zich bemoeien met de wedstrijd vanaf de zijlijn. De kinderen dienen zelf te communiceren met de scheidsrechters en wedstrijdleiding;
 •  Van kleine meningsverschillen wordt er verwacht dat het opgelost kan worden samen met de scheidsrechters;
 •  In het geval van grote meningsverschillen, kan de wedstrijdleiding van de desbetreffende onderdeel erbij worden gehaald;
 •  Samen houden we het competitieterrein schoon. Zorg er daarom voor dat de teamleden geen robotonderdelen of vuilnis achter laten op de wedstrijdlocatie.

Algemene Afspraken