Privacy Statement Robocup Junior

Algemeen

In dit document legt RoboCup Junior (hierna genoemd RCJ) het privacybeleid uit. Het privacybeleid is opgesteld om de privacy van deelnemers en personen die met RCJ in aanraking komen te kunnen garanderen. RCJ zal altijd proberen te handelen binnen de kaders die in dit document zijn aangegeven en daarmee alles te doen om de privacy van de betrokkenen te garanderen.

RCJ heeft dit document opgesteld in navolging van de nieuwe AVG wetgeving (25 Mei 2018). In samenvatting betekent dit dat men bij inschrijving akkoordverklaard dat RCJ hun persoonsgegevens heeft voor:

  • Het verwerken van persoonsgegevens (in de breedste zin van het woord) voor het doel waarvoor deze noodzakelijk zijn. Het doel en de bijbehorende gegevens worden verder in dit document uitgelegd.

De betrokkenen kunnen er vanuitgaan dat RCJ de volgende zaken zal ondernemen om privacy schending te voorkomen:

  • Passende technische/organisatorische maatregelen
  • Geen persoonsgegevens te verstrekken aan derden, tenzij dit nodig is voor uitvoering van doeleinde waarvoor deze strikt noodzakelijk zijn
  • Op de hoogte te zijn van de rechten van betrokkenen en deze te respecteren
  • Het uitdrukkelijk toestemming vragen indien wij persoonsgegevens moeten verwerken

Indien er na dit document nog vragen zijn dan kan u contact opnemen met de organisatie:

info@robocupjunior.nl