De data en locaties van de European RoboCup Junior Championship (EURCJ) en RoboCup Junior World Championship 2018 zijn bekend!

European RoboCup Junior Championship 2018:

RoboCup Junior World Championship 2018:

Als je je best doet in de NK RoboCup Junior, maak je kans om als Nederlands afgevaardigde deel te nemen aan deze competities. Dus zet het in je agenda en zet hem op!

Categories: Mededelingen